חוק המכר בפולין ותהליך הרכישה

חוק להגנה על רוכשי דירות מקבלן, המכונה במחוזותינו "חוק המכר", התקבל בפולין לפני מספר שנים ואינו מובן מאליו במזרח אירופה (לרוב המדינות אין חוק כזה). החוק דומה להגנות הניתנות לרוכשים בישראל ואף מחמיר יותר. במסגרת חוק המכר, היזם מחוייב לפרט ולהצהיר באופן נרחב לגבי מבנה הבעלות בקרקע וההיתרים לבניית הפרויקט ואף לספק פרוספקטוס הכולל מידע מקיף על תשתיות/ איכות סביבה / תכניות פיתוח / תחבורה וומשתנים נוספים ברדיוס של ק"מ בסביבת הפרויקט. חוק המכר מחייב ליווי בנקאי, במסגרתו הבנק המלווה בוחן את איתנותו הפיננסית של היזם ומבצע בדיקת נאותות לפרויקט. כספי הרוכשים מופקדים בחשבון ליווי (על שמו של כל רוכש) ומועברים ליזם רק בהתאם להתקדמות הבניה, תחת פיקוח קפדני של הבנק. בנוסף, ישנו נוטריון, חציוני ליזם, אשר מפקח שתנאי ההסכם אכן עומדים בדרישות החוק והוא זה אשר אצלו מתבצעת החתימה על ההסכמים וכן הוא המבצע את הרישום בטאבו. בכלל זאת, נרשמת הערת אזהרה מהתשלום הראשון. כלומר, תהליך הרכישה מאוד מסודר ומפוקח על פי חוק במקרה של רכישת דירת חדשה מיזם.

שתפו:
עכשיו נותר רק לצאת לסיור בגלריה ולאתר את ההשקעה המתאימה לך!
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:
חדשות ועדכונים